Byeenkomste

28 Julie 2018 : Bekende en Onbekende genealogiese webwerwe word bespreek.

30 April 2015

RABIE ANNALE - 4Bespreek nou verder sommige van die Rabie kinders:
 
Eerste is:
MARGARETHA ELIZABETH RABIE                      

 
 
 
 

Oudste dogter op Groenkloof. Van haar is daar 'n magdom dokumente maar gaan slegs twee opmerkings oor haar maak:
 
Na haar terugkeer van Stellenbosch na die Vrystaat, word sy onderwyseres. Van haar aktiwiteite in Bloemfontein word vervolgens geillustreer :
 
 Sy is lid van die kerkkoor.
 
 
Voorkant van die Danskaartjie
Sy woon ‘n sosiale funksie by. Agterop die kaartjie kan sy mans toelaat om haar vir 'n bepaalde dans te nooi. [24 danse in total] Sy naam word dan by die dans ingeskryf.
LW - dis 1896.
 

 

Voltooide Danskaart
Een jaar later tree sy in die huwelik met Dawie Krige van Stellenbosch – oupa.       
Daar is geen foto van die bruidspaar nie wel iets van haar op haar troudag op 20 Oktober 1897 in Bloemfontein.    

   


MARGARETHA ELIZABETH RABIE
 
Mooi sprokiesverhaal : Die jong egpaar word met President Steyn se koets vanaf die kerk na die onthaal vervoer. Uit die korrespondensie blyk dit dat
die Rabies as ‘n gesin dikwels kontak met Pres Steyn gehad het.

HESTER DEBORA RABIE                                                       
Hester en Izak van Heerden op hulle troudag


Tweede dogter op Groenkloof.
Getroud met Izak van Heerden – later bekend as Vaalswaer.
Hulle woon in Pretoria en tree af op Potgietersrus : kinderloos.

Beide baie aktief betrokke by die Taalstryd in Pretoria. In 1905 word die Tweede Afrikaanse Taalbeweging gestig onder leiding van Gustav Preller.
Die dryfveer agter alles is die Sekretaris Vaalswaer. Hulle doelwit : maak die Afrikaner bewus : sy taal deur Nederlands geknel en deur Engels geboei word.Hester word beskou as die eerste joernaliste in Afrikaans en ook die eerste skryfster van Afrikaanse kinderboeke en van Afr. oorsese reisbeskrywings.
Sy lê ‘n fondament waarop die Afrikaanse letterkunde later kon voortbou.

 
Sy word egter veral onthou as die vriend van kinders.
Haar noemnaam is Tannie van die Brandwag                              

Sy dink ook aan die boervrou en kinders op die plase.         


Haar groot droom van ‘n oorsese reis het sy driekeer verwesentlik en tweekeer het sy baanbrekerswerk met haar reisbeskrywings in Afrikaans verrig.


HENDRINA HELENA RABIE                                       
Derde dogter op Groenkloof.
Sy gaan ook Boland toe vir hoërskool en Musiek by Rocco de Villiers in Paarl.
Sy sou later orreliste en koorleidster word.
Getroud in 1897 met Sarel van der Merwe – hulle boer in Oos-Kaap.
As ABO uitbreek sluit Sarel aan by ‘n Kommando en Hendrina wil ook help.
Na ‘n tyd in Bloemfontein sê sy :
Ek wil nie meer besluit bak vir die kommandos nie, ek wil gaan veg !
Met die hulp van President Steyn gaan sy as verpleegster na die gevegsfront.

Met haar uitgesproke republikeinse siening beland sy spoedig in die tronk. Die Britse owerheid verklaar haar as ongewensde persoon en dit gaan bitter sleg met haar. Haar man Sarel word as banneling na Indië gestuur.

Na die ABO gaan hulle na Groenkloof, maar het nie die middele om die boerdery weer op dreef te kry nie en na ‘n ernstige droogte aanvaar Sarel ‘n pos op ‘n Staatsbouprojek en hulle verhuis na die Transvaal.

In 1938 vind die groot Simboliese Ossewatrek in SA plaas.

Dit inspireer Hendrina om al haar herinneringe en fotos saam te vat in ‘n biografie
met die titel :


Onthou in die Skadu van die Galg      
                        

THOMAS MULLER RABIE

SUSANNA ELIZABETH RABIE

ANNA SUSANNA RABIE

Oor hierdie drie is daar ook heelwat inligting in ons Argief,
maar weens tydbeperking blaai ons om na die jongste seun.

Jos is regs agter op foto As 21-jarige op
Regskommissie
JOSEPH BENJAMIN RABIE -  JOS of JOE   
Jongste seun op Groenkloof –
die oupa van André die enigste oorblywende Rabie-NASAAT van Groenkloof.

JOS : Na sy skooljare werk hy in ‘n prokureurskantoor in Florida en tree as Publieke Aanklaer op. As 21-jarige poseer hy in sy amsgewaad as lid van ‘n Regskommissie in die ZAR. Sy oom Marais is voorsitter.        

Maar as die ABO in 1899 uitbreek, sluit hy by die plaaslike Kommando aan.


POW Camp op Bermuda


Na vele ondervindinge aan die gevegsfront word hy as banneling weggestuur – weswaarts na Bermuda.  Van sy deelname aan die oorlog, sy gevangeneming, sy seereis en sy eiland-verblyf het baie dokumente behoue gebly. 

Hierdie foto is van ‘n tennisbaan wat die krygsgevangenes self gebou het, maak hy ‘n groot skildery – wat later in die Museum in Boomstraat sou hang.
Op Bermuda raak hy  bevriend met ‘n argitek uit die VSA – ene Marinus Houman. Tussen hulle ontstaan ‘n besonderse band wat ook na ander lede van die Rabie-gesin sou uitbrei. Dit sou lei na twee vernoemings :

Jos se seun Marinus Rabie [André se pa] en ‘n susterskind Marina Krige.
Na die ABO keer Jos terug na Groenkloof en dit wil lyk asof sy familie gehoop het hy sal die boerdery weer aan die gang kan kry. Maar hy besluit dat die tradisionele boerdery praktyke nie meer gaan werk nie. Hy oorweeg eerder om ‘n kwekery naby Pretoria te begin – iets wat sy broer Thomas wel sou probeer. Hyself aanvaar weer sy kantoorpos en beklee mettertyd verskeie staatsampte veral in die Departement Landbou. Hy onderneem amptelike reise na Noord- en Suid-Rhodesia, Portugees-Oos-Afrika, die Kongo en afgeleë dele van SA.

Hy is besonder veelsydig en beklee poste soos Klerk van die Parlement, Assistent-Sekretaris van die Vrystaat Volksraad en Hoof-Vertaler by die TPA.

Jos is Frans magtig. Hy het verder ‘n passie vir reis en sou twee keer saam met sy tante Hester oorsee gaan. Soos die Rabies graag doen het hy ook breedvoerige beskrywings van hierdie reise nagelaat !
Jos is getroud met Martha Visser en het twee seuns – een is André.

 A F S L U I T I N G

 
    Dit dan is die verhaal van sommige kinders in hierdie merkwaardige gesin soos geskryf deur Johan Krige -
                                                                         johan.krige@caledonvilla.co.za