Byeenkomste

28 Julie 2018 : Bekende en Onbekende genealogiese webwerwe word bespreek.

18 April 2015

RABIE ANNALE - 3


Vervolgens so iets oor enkele van die gesinslede:
(Eintlik is dit bra moeilik want daar is soveel interessanthede om te vertel wat gebaseer is op die honderde document wat in die Rabie Argief bewaar word)
                                                                 
HANS RABIE


HANS RABIE
Ons het eintlik relatief min dokumente van hom.
Hy was duidelik ‘n man van min woorde en veel eerder ‘n man van ferm dade. Hy het graag formele ooreenkomste opgestel wanneer transaksies ter sprake was. Hy het ook boekgehou van selfs die kleinste uitgawe of lening. Hy was streng met almal – sy werksmense en sy kinders. Maar deur die oë van sy jong kinders sien ‘n mens tog agting en liefde vir ‘n vader wat so ‘n groot aantal kinders vir hul lewens voorberei het.
Hans sterf op 70.
Hy het Reise Drie en Vier meegemaak, maar is Reis Vyf gespaar.
HESTER RABIE                                                                                  
Oor haar sou ons ‘n boek kon skryf.
Daarvoor het sy vir ons genoeg dokumente nagelaat. Om kort paadjie met haar bydrae tot hierdie geskiedenis te loop ….. dis moeilik. Kom ons probeer.

Sy was klein van gestalte, maar formidabel van gees. Komende uit ‘n intellektuele familie in die Drakenstein tree sy in die huwelik met ‘n kwaai ou oom van 50 wat baas is van sy plaas in die wildernis. Sy kom uit ‘n buigsame Victoriaanse omgewing en beland eensklaps in ‘n streng Republikeinse opset. Sy het ook nie veel tyd om aan te pas nie, want binne 12 jaar is sy ma van nege kinders. En sy wil elkeen ‘n ordentlike opvoeding gee – musiek en boeke lees – iets waarvoor die Rabies - op vier Reise altyd oor grense - min kans gehad het.

Haar getuigskrifte is opgeteken in haar nege kinders. En onthou.
Sy het Reis Vyf in al sy felheid deurgemaak – die ergste van al die Reise.

Een beeld van Hester : In die Tempe Kamp
                                                 
En .. steeds word briewe geskryf en ontvang en bewaar.

 
 

 JOHANNES STEPHANUS MARAIS RABIE - JSM

By sy doop is die Rabie-voorname op – reeds aan al sy half-broers in die eerste huwelik toegeken – dus hierdie Marais-voornaam aan die oudste seun.                 
Hy behaal sy BA aan die Victoria College in 1888 en sit sy studies in Taal en Letterkunde voort in Londen en Bonn – stel jou voor : ‘n plaasseun al oorsee !
Met sy terugkeer uit die buiteland word hy joernalis :                         

[a] 1892 in Pretoria by Ons Land
[b] 1893 in Bloemfontein by De Express en later Hoof-redakteur.
[c] 1903 in Pretoria by Land en Volk van Eugene Marais as redakteur.
[d] 1905 in Pietermaritzburg by De Afrikaner as stigter-redakteur
[e] 1906 in Bloemfontein by De Vriend des Volkes as redakteur. 
In 1910 is hy ‘n stigterslid van die SA Akademie en later ere-lid.
STIGTING VAN DIE AKADEMIER 1910
JSM Rabie - Sittend heel regs
Hy was aktief betrokke by Onderwys-sake en ook by die Tweede Taalbeweging.
Hy was ‘n Republikein in hart en siel – was op Kommando en daarna banneling in

Diyatalawa in Ceylon.

Gee klasse aan penkoppe en grysaards.  


Selfs daar was hy die student - het die skrif van die Singalese-taal aangeleer.

Eers laat in sy lewe getroud – geen eie kinders nie.

WILLIAM ABBOTT RABIE
As hy op 17 jaar klaar maak met skool, sterf sy vader en moet hy op Groenkloof kom boer. Hy trou met Anna du Plessis maar daar is geen kinders van hul eie. Boer op Groenkloof. Hulle is die pleegouers van talle weeskinders.Hy en Anna was gemeenskapsmense : die lieflinge van almal – veral die armes.
In die ABO is hy op Kommando en word as banneling na Indië gestuur.
‘n Koerantberig van vroeër vanjaar lei tot ‘n ontdekking :

Hieruit ontstaan ‘n briefwisseling tussen JDK en Hugh Clarke en later ook ander persone. Maar daar word ook ‘n ontdekking gemaak :        WA Rabie was ‘n entoesiastiese versamelaar van inheemse plante op sy plaas – iets wat nie uit die Rabie Annale geblyk het nie. Sover as wat ons kon vasstel, is daar ses plantjies onder die naam Rabiea geregistreer.
Voorbeeld : Rabiea albinota 


                                            

  Sy plantjies het sy nageslag geword !
Geskryf deur Johan Krige

 
***Binnekort gaan die storie voort***